Hvad er 5-PATH hypnoterapi?

_KRR5508

5-PATH (Five-Phase Advanced Transformational Hypnosis) hypnoterapi er baseret på moderne psykologi og terapeutiske metoder. Systemet er udviklet af Calvin Banynan, Banyan Hypnosis Center i Californien. Systemet består af 5 faser. Dette betyder ikke nødvendigvis, at du skal have 5 sessioner, idet en session kan indeholde flere faser. De fleste vil opleve, at de har opnået deres forandring i løbet af 3-5 sessioner. Men allerede efter 1. session vil du mærke en positiv forandring! Succesraten med 5-PATH hypnoterapi er meget høj!

Hypnoterapi er en terapeutisk behandlingsform, hvor hypnose udgør en central del af behandlingen. Hypnoterapi er med andre ord terapi i hypnose. Hypnose og hypnoterapi er et effektivt redskab, som kan hjælpe dig med at forandre gamle vaner, mønstre og overbevisninger og kan motivere dig til at gøre de ting, som du længe har drømt om, men måske har skubbet foran dig gennem længere tid.

Hypnoterapi tager udgangspunkt i de hypnotiske grundprincipper om, at du under hypnose er åben og modtagelig for hypnoterapeutens forslag til forandringer. Du er i en tilstand, hvor dine sanser er skærpet og du er 100% fokuseret på det hypnoterapeuten siger og foreslår. Du vil ikke acceptere forslag fra hypnoterapeuten, der ikke er i overensstemmelse med dine ønsker, etik og moralbegreber. Du kan følge med i alt hvad der foregår, og hører alt, hvad der bliver sagt. Du vil også altid kunne afbryde hypnosen, hvis du har behov for det. Efter sessionen vil du normalt huske alt, hvad der er foregået.

Hypnosens historie går mere end 200 år tilbage. Hypnoterapi har været anerkendt af lægevidenskaben siden 1958 og har været brugt som bl.a. bedøvelse og til at kurere psykosomatiske sygdomme.

Hypnoterapi virker hurtigt og effektivt – når vi arbejder i det underbevidste sind virker terapien 10 gange hurtigere end ved bevidst samtaleterapi som f.eks. psykologsamtaler.

Hypnoterapi er en af de bedste investeringer i dig selv for at nå de mål og forandringer du ønsker!

Hvorfor hypnoterapi?

Mange opsøger en hypnoterapeut efter have prøvet alt mulig andet; lægebesøg, psykolog, andre terapiformer, medicinering eller diverse slankekure, rygeafvænningsmidler m.m. — og uden rigtig at føle, at de er kommet deres problem til livs! Jo, måske har nævnte gjort, at symptomerne er blevet mindre eller er kommet “under kontrol”, men årsagen til problemstillingen er der stadig!

Rigtig mange mennesker har det, som kaldes psykosomatiske sygdomme. Det kan vise sig som mavepine, hudsygdomme, allergier, migræne, uspecifikke smerter – og hos børn kan det også vise sig som tics, forstoppelse, sengevædning m.m.

En psykosomatisk sygdom viser sig ofte som fysiske sygdomstegn og forandringer i kroppen, men er fremkaldt af psykologiske grunde f.eks. belastninger ved stress, indre konflikter og fortrængninger. Derfor kan lægen ikke finde nogen fysisk forklaring / årsag til disse symptomer.

_KRR5520

I hypnoterapi arbejder vi med at finde årsagen til den problemstilling / uhensigtsmæssige adfærd, som du kommer med. Når vi har fundet årsagen, kan vi via hypnoterapi arbejde med denne. Vi neutraliserer den udløsende årsag og lægger et “nyt program” / overbevisning ind i din underbevidsthed, hvor vi erstatter den uhensigtsmæssige adfærd med positive og livsbekræftende følelser og mønstre.

Om sindet

Med vores bevidste sind (den bevidsthedstilstand vi er i, når vi er fuldt vågne) har vi evnen til at tænke logisk og analytisk. Det bevidste sind har en begrænset hukommelse, idet vi kun kan håndtere 7-9 informationer på én gang.

Det ubevidste / underbevidste sind kan til gengæld fokusere på flere millioner informationer på samme tid! I vores underbevidsthed lagres alt hvad vi ser, hører, dufter, smager og fornemmer – alle vores sanseoplevelser bliver husket og lagret her lige fra det øjeblik vi blev skabt. Alt hvad vi oplever i vores liv husker vores underbevisthed. Det er således en kæmpe biologisk harddisk af informationer.

Det betyder bl.a. at positive, ressourcegivende oplevelser, hvor vi virkelig har følt os trygge og glade, er lagret her. Men også alle de negative oplevelser, som f.eks. har givet os traumer.

Mange af de ting vi udfører i det daglige sker på “autopilot” og er derved styret af vores underbevidsthed eller ubevidste sind. F.eks. at gå eller at cykle er noget vi har tillært, og er noget vi bare gør, uden at tænke over det. Det kan også være, at du helt automatisk dukker dig eller tager hænderne op foran hovedet, hvis der kommer en bold flyvende hen imod dit ansigt. En reaktion og handling, som du slet ikke tænker over.

Det samme gælder tillærte overbevisninger, mønstre, vaner og adfærd. Det gælder både de gode vaner og overbevisninger, der støtter os, giver os tilfredshed og glæde i tilværelsen, men også de vaner og overbevisninger, der ikke er så hensigtsmæssige, men som forårsager problemer for os i vores hverdag. Det kan være angst, overspisning, jalousi, rygning, tvangstanker, lavt selvværd m.m.

Fra vi er børn tillærer vi os en bestemt opførsel, en reaktion, på de ting, som sker omkring os. Hver gang noget lignende sker, aktiveres og gentages vores fysiske og følelsesmæssige reaktion, der er tilknyttet den bestemte hændelse i vores underbevidsthed. Derfor er alle uhensigtsmæssige vaner, tanke- og handlemønstre en selvhypnose, som er resultatet af vores tidligere oplevelser. Så når man oplever, at man har en uhensigtsmæssig adfærd, vane, tankegang osv. så skyldes det tidligere indlæringer i underbevidstheden, der kommer på baggrund af forskellige oplevelser.

Ingen mennesker er født fobiske, som rygere, med tvangstanker eller panikangst, lavt selvværd eller andet, det er noget der kommer til, noget vi tillærer os, udløst typisk allerede i barndommen.

Man kan, helt ubevidst, komme til at hypnotisere sig selv negativt. Negativ selvhypnose virker ligeså effektivt som positiv selvhypnose. Vi kan få det rigtig dårligt, og endda gøre os selv syge, ved at have en depressiv, pessimistisk og ængstelig tankegang.

I hypnoterapien kan vi ændre den selvhypnose, så man får en ny ønsket adfærd, tanke- og handlemønstre. På den måde kan følelsesmæssige konflikter, blokeringer og symptomer fjernes og du vil genfinde din livsenergi, indre tryghed og glæde, så du kan fungere på den måde, som er optimal for dig.

At forstå vores følelser

Ofte bunder en uhensigtsmæssige adfærd i situationer, hvor der har været følelser, som vi har fejlfortolket. I bund og grund er alle følelser gode (vrede, angst, ked-af-det-hed, glæde, skyld,), idet funktionen af vores følelser er, at beskytte og vejlede os.

Vores uhensigtsmæssige adfærd handler således om, at vi ikke handler korrekt på vores følelser, men at de er blevet undertrykt. Vi håndterer ofte disse misforståede følelser ved at skabe en uhensigtsmæssig adfærd, som at begynde at ryge, overspise, drikke for meget etc.

Ved at få forståelse for følelserne ved hjælp af hypnoterapi, kan du opleve en stærk frigørelse fra gamle, negative følelser, tanke- og adfærdsmønstre og på den måde skabe nye sunde overbevisninger. Du vil dermed begynde at opleve livet, dig selv og andre med større rummelighed og bruge din energi på konstruktive og tilfredsstillende ting.

Hypnoterapi skaber forandring

Måske er du ikke selv klar over, hvad der har forårsaget din uhensigtsmæssige adfærd, men i hypnosen er der adgang til dine fortrængte oplevelser og følelser i underbevidstheden.

I hypnosen arbejder vi med underbevidstheden og kan sætte dit analytiske sind på “stand-by”, det er dette, som gør terapiformen så effektiv. Det er her, vi i fællesskab kan få adgang til at arbejde med din underbevidsthed, der har direkte adgang til det indlærte, tidligere oplevelser, følelser og overbevisninger. Alle de vaner og mønstre du gennem livet har tillært dig. Når vi arbejder i det underbevidste sind, kan vi skabe balance og fjerne årsagen og derefter forandre dine følelser, tanker og adfærd i den positive retning, du ønsker det.

Når årsagen til ens uhensigtsmæssige adfærd er behandlet, er den positive forandring varig og det påvirker hele ens liv positivt, ofte også på andre områder end forventet!

Underbevidstheden fungerer på samme måde som et tandhjul, så når man drejer på det ene hjul, så påvirker det også de andre. På samme måde kan flere problemstillinger påvirke hinanden og når man bearbejder det ene problem vil mange opleve, at det har en positiv indflydelse på andre områder i ens liv.


“Alt, hvad vi er, er resultatet af det, vi har tænkt.”
– Buddha