Blander du dig i andres liv?

Mange mennesker blander sig konstant i andres liv og vader over på deres banehalvdel istedet for at blive hjemme på sin egen banehalvdel. Vi blander os i, hvad naboen laver, vi blander os i kollegaens liv, vi kommer med gode velmente råd og blander os i vores store børns liv, vi kommenterer på andres udfordringer uden at blive inviteret eller spurgt til råds, vi svarer måske for andre, vi fortæller andre hvad vi synes, de skal føle og mene. Vi vader over på andres banehalvdel og vurderer deres adfærd og deres tanker. Det er blevet en helt naturlig måde at agere på for mange mennesker!

Når du passer dig selv, bliver du mentalt hjemme hos dig selv og fokuserer på, hvad der sker i dig, og hvad der er godt for dig.
Når du blander dig i et andet menneskes liv, er du ovre på deres banehalvdel og fortæller personen (højt eller måske bare inde i dig selv) hvad du synes de burde føle, tænke, og/eller gøre. Når du gør det, blander du dig i deres liv. At blande sig i et andet menneskes liv er ganske enkelt at overskride en grænse, medmindre de har bedt om din hjælp eller mening eller inviteret dig i en samtale for at få et råd.
Prøv og iagttag denne mekanisme i løbet af din dag, når du er sammen med din familie, venner og kollegaer. Når du begynder at iagttage dig selv, vil du sikkert opdage, at du meget af tiden er alle mulige andre steder end hjemme hos dig selv.

Men fakta er, at du kan ikke vide, hvad der er bedst for andre mennesker! Ærligt kan det være svært nok at finde ud af hvad man selv vil, og hvordan man har det med sig selv.

Ved nærmere eftertanke er det at blande sig i et andet menneskes liv faktisk det samme som at sige, at de ikke kan tænke selv, at de ikke er intelligente nok til at passe på sig selv – eller hvis du svarer for andre, at de ikke er intelligente nok til at svare for sig selv – og det er da noget af en fornærmelse.

Virkeligheden er, at mange bruger en stor del af tiden på at blande sig i andre menneskers liv – i stedet for at passe sig selv.
Når du blander dig i andres menneskers liv, bruger du samtidig en masse energi og tanker på at vurdere på andres problemer og deres liv, hvad du synes, de burde gøre, mene, tænke og føle. Og det kan være drænende – og gøre dig ulykkelig, hvis du langt hen af vejen mener, at andre skal “være som dig”.

En afgørende faktorer i et godt forhold til andre mennesker er, at du formår at blive på din egen banehalvdel og tager ansvar for, hvad du føler, tænker og ønsker og taler ud fra dette: Jeg føler, jeg mener, jeg opfatter…

Nøglen til at gøre dig selv og andre fri er at blive hjemme mentalt og passe dig selv.